Istnieją w życiu wartości,


których nie da się zaksięgować...wszystkie inne pozostaw nam.

Przedsiębiorstwa

Jesteśmy nowoczesnym biurem rachunkowym nastawionym na potrzeby Klienta. Nasze biuro świadczy różnorodne usługi z zakresu księgowo-podatkowego, jak również w sektorze obsługi kadr i płac dla podmiotów o rozmaitych profilach działalności.


Oferta naszych usług obejmuje:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
- prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
- prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
- sporządzanie bilansu rocznego wraz z załącznikami.

Prowadzenie spraw kadrowych:
- prowadzenie spraw kadrowo - płacowych,
- kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS,
- zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
- rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
- naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
- rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
- prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,

Oraz:
- sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników (w formie elektronicznej),
- sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych rozliczeń podatkowych,
- sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów

Jesteśmy nowoczesnym biurem rachunkowym nastawionym na potrzeby Klienta. Nasze biuro świadczy różnorodne usługi z zakresu księgowo-podatkowego, jak również w sektorze obsługi kadr i płac dla podmiotów o rozmaitych profilach działalności. Działamy zarówno dla małych jednoosobowych firm,  jak i dla większych przedsiębiorstw.
Oferta naszych usług obejmuje:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
- prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
- prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych
- sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług
- sporządzanie bilansu rocznego wraz z załącznikami
- wyprowadzanie zaległości, kontrola dokumentacji podatkowej i ubezpieczeniowej oraz sporządzanie korekt

Prowadzenie spraw kadrowych:
- prowadzenie spraw kadrowo - płacowych  
- kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS
- zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych
- rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników
- naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
- rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
- prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS  
- reprezentowanie klienta w ZUS

Oraz:
- sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników (w formie elektronicznej)
- sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
- sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
- pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
- reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,
- świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych,

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.