Istnieją w życiu wartości,


których nie da się zaksięgować...wszystkie inne pozostaw nam.

Kluby sportowe

Ustawa o sporcie nie precyzuje, jaką formę prawną powinien mieć klub sportowy, wskazuje jedynie, że musi posiadać osobowość prawną (co oznacza, że nie może być prowadzony np. jako działalność gospodarcza osoby fizycznej). Założyciele klubu sportowego mogą sami zdecydować o jego formie prawnej w zależności od swoich potrzeb i możliwości.

Kluby sportowe mogą działać w formie:

- stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;

- uczniowskich klubów sportowych;

- stowarzyszeń wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu (w przypadku gdy nie prowadzą działalności gospodarczej);

- spółek kapitałowych

 

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych klubów sportowych jest obligatoryjne.

Nasza oferta obejmuje prowadzenie dokumentacji kadrowo – płacowej oraz kompleksową obsługę księgową z uwzględnieniem dotacji samorządowych i środków unijnych.

 

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.